Schoolondersteuningsprofiel

Hier kunt u het 'schoolondersteuningsprofiel' lezen van de Arnoldus van Os.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen een school is georganiseerd. Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school de wijze waarop de binnen de regio vastgestelde basisondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.