Onderwijs op Maat

Onze basis is op orde met goede resultaten op het gebied van rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie. Wij zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen individuele onderwijsbehoeftes hebben, om tot een stevige basis te komen. Om hieraan tegemoet te komen geven wij les op 3 niveaus.

De weektaak biedt hierbij ondersteuning, door de mogelijkheid om per niveaugroep werk in te plannen. Door deze weektaak geven we kinderen eigenaarschap over hun eigen werk en leerproces.

Waar nodig bieden wij extra begeleiding buiten de klas. Onze onderwijsassistenten werken met (groepjes) leerlingen, om stof te herhalen of te verdiepen.

Voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging op cognitief vlak, hebben wij binnen onze school een plusklas. Eén keer per week worden deze kinderen, gedurende een deel van de middag, begeleid door een leerkracht die gespecialiseerd is in het werken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars expertise én om tegemoet te komen aan het werken op eigen niveau, werken wij op momenten in de week ook groepsdoorbrekend. Bij begrijpend lezen en Engels, voor groep 4 t/m 8, volgen de kinderen de les die het best aansluit bij hun ontwikkeling. Groep 1 t/m 3 werkt middels een circuitvorm, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de behoeftes van de leerlingen.