De Arnoldus van Os

'Waar veiligheid en uitdaging samen gaan'

Wij zijn een fijne dorpsschool in Benthuizen met ongeveer 160 leerlingen. Onze leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 zijn verdeeld over 7 groepen.

De Arnoldus van Os staat voor veiligheid en uitdaging. Wij bieden een veilige basis van waaruit je wordt uitgedaagd om jezelf en de wereld te ontdekken. 

Met ons enthousiaste team werken we vanuit onze eigen visie op onderwijs, samengevat in 5 B's