Oudervereniging (OV)

Oudervereniging (OV) – ov.arnoldus@morgenwijzer.nl

De oudervereniging richt zich in de praktijk op het organiseren van leuke zaken rondom het onderwijs. Net dat beetje extra! Naast de reguliere lessen op school, vinden er allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school zoals: Kinderboekenweek – Sinterklaasfeest – Kerstfeest – Sportdagen – Diverse traktaties – Kerstactiviteiten – KEWIK – Paasactiviteiten – Pannenkoekenlunch – Schoolreis – Groep 8 musical en afscheid – Avondvierdaagse – Extra activiteiten

Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging komt maandelijks en apart in werkgroepverband bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen. De activiteiten worden door middel van uw uw financiële steun door het jaar heen georganiseerd naast of soms zelfs tijdens het lesprogramma.

********************************************  Uw vrijwillige bijdrage helpt!  ********************************************

Alle activiteiten, middelen en materialen worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Denk hierbij eveneens aan investeringen zoals microfoons, geluidapparatuur, verlichting voor musicals en aankleding van het podium of thema’s op school.

Bij een aantal van deze activiteiten is hulp van andere ouders erg gewenst. Lijkt het u het leuk om bij activiteiten mee te helpen? Houdt u van organiseren, wilt u graag een actieve(re) rol spelen op de school van uw kind(eren) en wilt u een beetje van uw vrije tijd inzetten? Fijn! We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Spreekt u hiervoor één van de bestuursleden persoonlijk aan of stuur een e-mailbericht, zodat we contact met u op kunnen nemen.