Het Team

Directrice: Jacqueline Langeveld
Intern begeleider: Ellen Verduijn
Schoolondersteuner: Kader Blijleven
Onderwijsassistenten: Rosanne Bout

Groep 1/2A: juf Sterre
Groep 1/2B: juf Syta en juf Anja 
Groep 3: juf Deirdre en juf Joyce
Groep 4: juf Samantha
Groep 5: juf Miriam en juf Wendy
Groep 6: juf Carla en juf Amber
Groep 7/8: juf Lenneke, juf Joyce en juf Daniëlle   

Expertises binnen het team:
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en begeleiding plusklas: Amber van der Sluis
Didactisch: coach Amber van der Sluis
Expliciete Directe Instructie (EDI): Daniëlle Balvert 
Coördinator kanjertraining: Syta Meiderwijk 
RT en plusklas begeleiding: Miriam Brok