Missie en Visie

Als school leggen wij een stevige basis op het gebied van kennis en vaardigheden. Wij zijn er allereerst om goed onderwijs en een heldere instructie te geven, zodat je goed leert rekenen, spellen en lezen. Als die basis is gelegd, kun je jouw kennis verdiepen en verbreden aan de hand van verschillende werkvormen.

Wij bieden veiligheid door een duidelijke structuur. Als je weet wat er mag en moet, dan ontstaat er binnen die kaders ruimte voor uitdaging. Je weet immers waarop je kunt terugvallen, en dat geeft het vertrouwen om je grenzen te verkennen en te verleggen.

Veiligheid kent ook een fysieke betekenis, in de vorm van een veilig gebouw waarin je je vrij kunt bewegen, alleen en samen. In die vertrouwde omgeving leren wij je ook omgaan met de ruimte en de begrenzing, de kansen en de risico’s die je tegenkomt in de wereld.

Emotionele veiligheid uit zich in het gevoel dat je hier thuis bent, dat je erbij hoort en dat verschillen mogen bestaan. We geven je veel verantwoordelijkheid voor jouw eigen gedrag, zodat jij je bewust wordt van jouw kwaliteiten en leerpunten. Als je jezelf goed leert kennen, leer je ook hoe jij jouw eigen bijdrage kunt leveren aan de wereld om je heen.