Schooltijden

Schooltijden continurooster groep 1 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 8:30-14:45 uur
Woensdag: 8:30-12:00 uur.

Alle leerlingen blijven voor de lunch op school. De kinderen lunchen in de klas en spelen daarna met toezicht van leerkrachten, pedagogisch medewerker en vrijwilligers buiten. Wij vragen hiervoor een (vrijwillige) ouderbijdrage van 90 euro per kind per jaar.

Wij bieden, in samenwerking met Junis, opvang voor de gehele dag binnen ons schoolgebouw. Zie hiervoor de pagina 'Continu opvang Junis (VSO, BSO)'.